• การใช้ยา – ประมาณ 25% ของผู้ชายที่มีภาวะ ED มีสาเหตุมาจากการใช้ยา

 

  • อายุ 40+ – กว่า 50% ของผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปีมีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขัน

 

  • 1 ใน 10 ของผู้ชายประสบปัญหาน้องชายอ่อนแรง

  • ความดันโลหิตสูง – 30% ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมีปัญหาเรื่องการแข็งตัว

 

  • โรคเบาหวาน – ผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ ED มากกว่าผู้ชายที่สุขภาพปกติถึง 3 เท่า

 

  • 152 ล้านคน – มีการศึกษาพบว่าผู้ชาย 152 ล้านคนทั่วโลกมีอาการนกเขาไม่ขัน

  • โรคประจำตัว – ภาวะน้องชายอ่อนแรงพบได้บ่อยในผู้ชายที่มีโรคประจำตัว มากกว่าผู้ชายที่มีสุขภาพปกติถึง 63.1%

 

  • อายุต่ำกว่า 35 – ผู้ชายอายุน้อยกว่า 35 ปีที่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดมีโอกาสเกิดภาวะ ED มากกว่าผู้ชายที่สุขภาพปกติ