เนื้อหา ซ่อน

ใครบ้างไม่ควรใช้ไวอากร้า

1.แพ้ยา 

ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆในตำรับยา

2.มีโรคประจำตัว

ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ สมองขาดเลือด (Stroke) หรือมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตต่ำ

3.การมองเห็นลดลง

ผู้ที่เคยมีประวัติการมองเห็นลดลงหรือสูญเสีย การมองเห็น ให้แจ้งแพทย์               ก่อนเริ่มกินยา

4.ให้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มไนเตรด

ผู้ที่เป็นโรคหัวใจที่ใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มในเตรดที่ส่วนใหญ่ใช้บรรเทาอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ เช่น Nitroglycerine, Isosorbide Mononitrate, Isosorbide dinitrate อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำจนถึงแก่ชีวิตได้

5.อายุต่ำกว่า 18 ปีและผู้หญิง

ไม่มีข้อบ่งใช้ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีและไม่มีข้อบ่งใช้ในเพศหญิง