ไขข้อสงสัย! ฉีด Testosterone เสริมกล้ามตัวไหนเวิร์คที่สุด

1. Testosterone Enanthate
– ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 1-2 สัปดาห์
– การใช้งาน: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 1-2 สัปดาห์
– เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ออกกำลังกายสร้างกล้าม เพาะกาย หรือต้องการแข่งขันประกวด ที่ต้องการความรวดเร็ว หรือใช้รักษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้เหมาะสม เหมาะกับการใช้ในระยะกลาง และสามารถรับการฉีดยาบ่อยๆ ได้ ซึ่งปกติจะนัดทุก 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันฮอร์โมนสวิง
– ข้อดี: สามารถควบคุมระดับฮอร์โมนได้ดี มีข้อมูลการใช้มากมาย
– ข้อเสีย: ต้องฉีดยาทุก 1-2 สัปดาห์ ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับบางคน
2. Testosterone Undecanoate
– ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 10-14 สัปดาห์
– การใช้งาน: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 10-14 สัปดาห์
– เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการลดความถี่ในการฉีดยาและต้องการรักษาระดับฮอร์โมนในระยะยาว และไม่อยากมีผลข้างเคียงของการใช้ Testosterone มากนัก เช่น สิว ผมร่วง หน้ามัน อารมณ์สวิง หรืออาการปวดกล้ามเนื้อหลังฉีด เน้นรักษาอาการนอนหลับไม่ลึกจากฮอร์โมนต่ำ ไม่เร่งรีบในการเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือมือใหม่อยากออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อใช้ได้โดยปลอดภัย ผลข้างเคียงต่ำ ทำให้มีความทนทานออกกำลังกาย การยกน้ำหนักได้นานขึ้น โดยรวมในระยะยาวสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกัน โดยปกติจะนัดฉีดทุก 8-12 สัปดาห์
– ข้อดี: ระยะเวลาการออกฤทธิ์ยาวนาน ตัวยาจะค่อยๆปล่อยออกมา ลดความถี่ในการฉีดยา ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ Testosterone ได้
– ข้อเสีย: ฉีดยาในปริมาณมากและราคาสูงกว่า
3. Testosterone Cypionate
– ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 1-2 สัปดาห์
– การใช้งาน: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 1-2 สัปดาห์
– เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการรักษาระดับฮอร์โมนในระยะปานกลางและสะดวกกับการฉีดยาเป็นประจำ
– ข้อดี: มีระยะเวลาการออกฤทธิ์คล้ายกับ Testosterone Enanthate และสามารถควบคุมระดับฮอร์โมนได้ดี
– ข้อเสีย: ต้องฉีดยาทุก 1-2 สัปดาห์ และยังไม่มีตัวยาที่ผ่านการรับรองจาก อย.ไทย***
4. Testosterone Propionate
– ระยะเวลาการออกฤทธิ์: ประมาณ 2-3 วัน
– การใช้งาน: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 2-3 วัน
– เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับฮอร์โมนอย่างละเอียดและสามารถรับการฉีดยาบ่อยๆ ได้
– ข้อดี: ออกฤทธิ์เร็วและสามารถปรับระดับฮอร์โมนได้อย่างรวดเร็ว
– ข้อเสีย: ต้องฉีดยาบ่อยๆ ทุก 2-3 วัน และยังไม่มีตัวยาที่ผ่านการรับรองจาก อย.ไทย***
สรุป Testosterone แบบฉีดมีผ่านอย.ในประเทศไทย มี 2 ชนิด
1. Testosterone Enanthate(Test E) เช่น Testoviron250mg ฉีดทุก 1-2 สัปดาห์
2. Testosterone Undecanoate(Test U) เช่น Nabido1000mg ฉีดทุก 8-14 สัปดาห์
ส่วน Testosterone Cypionate(Test C) และ Testosterone Propionate(Test prop) ยังไม่มีข้อมูลจาก อย.