✅ คนที่ไม่ต้องการผ่าตัด

✅ คนที่ต้องการเพิ่มขนาดทันที

✅ คนที่ขลิบหนังหุ้มปลายมาแล้ว