M Filler

Filler (ฟิลเลอร์) หรือ สารเติมเต็มกลุ่ม Hyaluronic acid (HA)  เติมเต็มร่องลึก ริ้วรอย ปรับรูปหน้า โดยแพทย์และตัวยาแท้ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US FDA

ฟิลเลอร์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง แต่จำเป็นต้องรู้เทคนิคในการฉีดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน ต้องวิเคราะห์ทั้งปริมาณยาและตำแหน่งการฉีดให้แม่นยำ แพทย์ที่ใช้จึงต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และฉีดในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐาน และได้รับใบอนุญาตเท่านั้นผู้ชายฉีด Filler ตำแหน่งไหนได้บ้าง

เชื่อว่าปัจจุบันผู้ชายหลายคนหันมาดูแลตัวเองการฉีด Filler ก็เป็นอีกหัตถการความงามที่นิยม
สามารถตอบโจทย์ การแก้ไขปรับรูปหน้าได้ดี

  • ใต้ตา – ใต้ตาคล้ำ ลึก ใบหน้าดูโทรม
  • ปาก – ปากเล็ก ปากบาง ปากคล้ำ ปากคว่ำ มุมปากตก
  • Jawline -กรอบหน้าไม่ชัด หน้าห้อย มีเหนียง ลิฟกรอบหน้า เพิ่มความ Masculine
  • หน้าผาก – หน้าผากไม่เรียบ เป็นคลื่น รอยพับ รอยย่น
  • ขมับ – ขมับยุบ รูปหน้าตอบ ดูแก่กว่าวัย
  • ร่องแก้ม – ร่องแก้มลึก หน้าดูโทรม สูงวัย
  • คาง – คางสั้น คางบุ๋ม คางตัด คางถอย คางไม่สมมาตร

ที่ M Clinic มีแพทย์ระดับอาจารย์สอนฉีด Fillerที่ค่อยให้คำแนะนำประเมินการรักษาแก้ไขได้ตรงจุดเห็นผลลัพธ์ได้ดีที่สุด เทคนิคพิเศษสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ