แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย

แบบสอบถามนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินได้ว่าคุณกำลังประสบปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่
และถ้าใช่ ความรุนแรงของอาการอยู่ในระดับใด

** พิจารณาจากประสบการณ์ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

 

* แบบประเมินนี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ข้อมูลสุขภาพจากการทดสอบต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น

แบบประเมินสุขภาพทางเพศ