การรักษาฮอร์โมน TESTOSTERONE เพศชายในทางที่ผิดส่งผลอย่างไร ?

ในปัจจุบันมีการนำฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนชนิดสังเคราะห์มาใช้ เป็นสารกระตุ้นในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เพิ่มพละกำลังในการออกกำลังกาย  ซึ่งการเสริมฮอร์โมนโดยไม่ได้ปรึกษาจากแพทย์และตรวจวัดค่าระดับฮอร์โมนก่อนอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้ เช่น

  • -เสี่ยงติดเชื้อที่ผิวหนังจากการใช้เข็มฉีดยา
  • -เสี่ยงมีภาวะอารมณ์ฉุนเฉียว ก้าวร้าว
  • -เสี่ยงมีภาวะความดันโลหิตสูง
  • -เสี่ยงอวัยวะเพศมีอาการผิดปกติ 
  • -เสี่ยงมีภาวะการมีบุตรยาก
  • เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ผิวหนังจากการใช้เข็มฉีดยาอีกด้วย และจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน