1. การฉีดฮอร์โมนต้องดูแลโดยแพทย์เท่านั้น 
2. เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงก่อนรับฮอร์โมน

.

3. เพื่อวางแผนปริมาณการใช้ยาให้เหมาะสม
4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการรับฮอร์โมน