แบบทดสอบภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

* แบบประเมินนี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ข้อมูลสุขภาพจากการทดสอบต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น

1. 
รู้สึกมีความต้องการทางเพศลดลง
2. 
รู้สึกเหนื่อยหน่ายหมดเรี่ยวแรง
3. 
รู้สึกว่าความแข็งแรงหรือพละกำลังลดลง
4. 
รู้สึกว่าคุณเตี้ยลง
5. 
รู้สึกว่าความสุขในชีวิตลดน้อยลง
6. 
รู้สึกซึมเศร้า เหงาหงอย อยากอยู่คนเดียว
7. 
รู้สึกอวัยวะเพศแข็งตัวลดลง
8. 
รู้สึกความสามารถในการเล่นกีฬาลดลง
9. 
รู้สึกง่วงนอนหลังรับประทานอาหาร
10. 
รู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานลดลง